Rulleski- og rullestolløype

Heggedal Idrettslag får 500.000 kroner til rulleski- og rullestolløype.

Heggedal er et område i Asker som er i stor utvikling og som opplever stor tilflytting. Mange aktivitetsmuligheter er allerede på plass i området, men det er behov for å etablere en kombinert rullestol- og rulleskiløype. Løypa skal etableres i tilknytning til et idrettsanlegg som fremover skal utvikles gjennom ulike delprosjekter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?