Rustad IL Langrenn

Rustad IL Langrenn får 1.100.000 kroner til utvidelse av lysløype. Klubben er en av de ledende langrennsklubbene i Oslo og på landsbasis, og har ca 700 aktive medlemmer hvorav de fleste er barn og unge.

Basen for de fleste treningene er anlegget på Skullerud ved Østmarka i Oslo. Interessen for langrenn er økende, og kapasiteten på anlegget på Skullerud må utvides. I den anledning ønsker de å lyssette 1,5 km av den sørvestlige delen av stadion. En slik forlengelse vil doble kapasiteten i anlegget med tanke på antall grupper som kan trene samtidig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?