Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark får 300.000 kroner for å kjøpe Norborg Bilruters garasjeanlegg på Jønnevald i Skien.

Rutebilhistorisk forening er en ideell frivillig forening som har til formål og fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne, selskapshistorikk, fotografier og annen dokumentasjon, samt sikre gjenstander med tilknytning til rutebildriften i Norge. Rundt 40.000 dugnadstimer er nedlagt for foreningens formål i Telemark fra 1990.

Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark får 300.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å kjøpe Norborg Bilruters garasjeanlegg på Jønnevald i Skien. Dette er både et teknisk og kulturhistorisk prosjekt, og anlegget vil bli et sentrum for rutebilhistorien i Telemark.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?