Rydd et kulturminne

Norsk Kulturarv har fått tilsammen 5,7 millioner kroner til sin landsomfattende aksjon for å få kulturminner fram i lyset.

Åheim skole i full gang med sin ryddeaksjon i oktober 2011.

Flere tusen barn og unge har, inspirert av stipend fra Norsk Kulturarv, vasket og ryddet frem gamle kulturminner over hele landet.

Ryddeaksjonen, som har pågått siden 2004, går ut på at skoler og foreninger, gjerne i samarbeid med en lokal historieforening, søker om å få delta med et ryddeprosjekt. Skoleklasser eller andre melder seg på, sender inn bilder av hvordan stedet ser ut før og etter rydding, og søker med dette om stipend for å dekke kostnader knyttet til arbeidet. De ti beste prosjektene pr skoleår premieres.

Gjennom de lokale ryddeaksjonene blir barn og ungdom mer kjent med sine lokale kulturminner.

Et vell av ulike kulturminner er vasket og ryddet for vegetasjon og søppel, og på denne måten ført frem i lyset. Tiltakene kan være rydding av gamle stier, huler eller viktige gravplasser. For eksempel har elevene ved Bygdøy skole i Oslo ryddet vekk gammel vegetasjon og vasket statuene av Grev Herman Wedel-Jarlsberg. Gjerdrum skole ivaretar en gammel gravplass fra vikingtiden.

Internasjonal pris

I 2012 ble Rydd et kulturminne tildelt Europa Nostra-prisen. Norsk Kulturarv vant prisen i kategorien Utdannelse, trening og bevisstgjøring, og ble valgt i konkurranse med 39 andre kandidater fra hele Europa.

Under en nasjonal markering av prisen i den nyrestaurerte Sæterhytten på Dronningberget på Bygdøy, sa generalsekretær Sneška Quaedvlieg–Mihailovi, i den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostra, at:

– Prosjektet er en investering i fremtidens ambassadører og voktere av kulturminner i Norge og i Europa. Initiativet har ikke bare som mål å gjøre unge mennesker mer kunnskapsrike og entusiastiske til kulturminner, men også til å videreutvikle deres kulturelle kompetanse, og deres ansvarsfølelse for miljøet og samfunnet. Skal vi sikre fremtiden for våre kulturminner trenger vi folk med hjertelag og et åpent sinn, sa generalsekretæren.

Hun mener at prosjektet er enkelt overførbart til andre land, og burde videreføres flere steder i Europa.

Se også: kulturarv.no/rydd-et-kulturminne

Tildelinger til Rydd et kulturminne

  • 2004: 1 million kroner
  • 2006: 1 million kroner
  • 2007: 450.000 kroner til arbeidet med en bok om “Rydd et kulturminne”
  • 2008: 1 million kroner
  • 2012: 1 million kroner
  • 2016: 500 000 kroner
  • 2017: 800 000 kroner

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?