Rydding av gjengrodd øy

Aksjonen Strandhogg fikk 300.000 kroner i 2015 til utstyr til å rydde frem kulturlandskapet på Langøya.

Bamble kommune har siden 2015 arbeidet med aksjonen Strandhogg på Langøya ved Langesund. Her deltar en rekke frivillige foreninger sammen med det offentlige og næringslivet en storstilt dugnadsinnsats for å rydde frem kulturlandskapet på øya, som i mange år lå brakk og gjengrodd. Pensjonister jobber side om side med skoleelever, frivillige fra idrettslag og så videre.

Siden oppstarten har over 1500 mennesker vært i sving og har fjernet over 100 mål tett skog.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?