Rydding og stimerking

AURDALSÅSEN SØR VEL får 25000 kroner til rydding og merking av stier

Velforeningen har som formål å skape trivsel og aktivitet rundt Aurdalsåsen. De får nå støtte til å rydde og merke gamle stier som ligger i området. De har allerede gjort mye arbeid på dette feltet, og med tilførsel av nye midler skal det legges ut klopper, skiltes og lamineres kart.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?