Sætre IF Graabein IFO

Sætre IF Graabein IFO får 50.000 kroner til utstyr.

Idrettsforeningen har et økende antall medlemmer, og ønsker nå å starte opp en idrettsfritidsordning. Her skal det tilbys aktivitet og lek for barn fra 2. til 5. klasse. Instruktører skal være ungdomskoleelever, sammen med voksne fra idrettsforeningen. Pensjonister skal også involveres, slik at dette ikke bare blir et aktivitetstilbud men også et prosjekt som knytter generasjoner tettere sammen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?