Sætre Velforening

Sætre Velforening får 91.000 kroner til etablering av løkkebane.

En gruppe småbarnsmødre i Skatvedt i Sætre har savnet et trygt møtested for barn, unge og voksne i nærområdet. Dette har de bestemt seg for å gjøre noe med, og ved hjelp av pågangsmot, kakebaking, dugnad og loddsalg er de nå godt på vei med å ruste opp en gammel lekeplass i nærmiljøet. I tilknytning til Skatvedt lekeplass ligger det en grusbane som de ønsker å istandsette til bruk for ballspill om sommeren og skøytebane om vinteren.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?