Sag- og mølleprosjekt

RAKKESTAD HISTORIELAG får 119000 kroner til materialer til renovering av sag og mølleanlegg

I 1985 overtok Rakkestad Historielag ansvaret for Kaaen Sag & Mølle. Siden den gang har historielaget jobbet med renovering og vedlikehold av anlegget. Målet er at mølla skal kunne vises frem i bruk for publikum og spesielt barnehagebarn og skoleelever. Historielaget får støtte for å kjøpe inn materialer til renoveringen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?