SageneHagene

FAU BJØLSEN får 320000 kroner til flyttbare lekeelementer og planleggingsarbeid

Bjølsen skole skal bli en ren barneskole og FAU vil gjøre skolens utearealer bedre. I en bydel med store sosiale forskjeller er det også behov for møteplasser uten agenda. Mye av leken mellom barn som kjenner hverandre, er ikke avhengig av lekeapparater, men det er behov for sosiale flater som inviterer til flerbruk og møteplasser med ulike bruksmåter og utfordringer. FAU får støtte til et forprosjekt der de skal kartlegge behov og involvere bredt. Samtidig skal de teste ulike midlertidige tiltak i skolegården, blant annet flyttbare klatrefjell i tre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?