Samarbeid kunstner og elever

HORTEN KOMMUNE får 289000 kroner til sokkelskulpturer og kunstutstilling med barn og unge

Skulptursoklene skal fremover fylles med temporære skiftende kunstutstillinger av barn og unge. Tilvirking av utstillingene sikres gjennom vanlig drift i de visuelle kunstgruppene på Kulturskolen og Kulturhuset 37.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?