Samarbeid mellom ballettskolene i Gjøvik og Oslo

DEN NORSKE BALLETTSKOLE & AKADEMI AS får 80000 kroner til å sette opp Nøtteknekkeren

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?