Samarbeid om leksehjelp

AKERSHUS RØDE KORS får 150000 kroner til utstyr til og gjennomføring av leksehjelp

Akershus Røde Kors, Skedsmo kommune og eiendomsfirmaet Linstow har gått sammen om et pilotprosjekt, hvor hovedtanken er å lette utfordringer for sårbar ungdom gjennom gratis leksehjelp. Lokaler som står tomme på ettermiddager og kveldstid lånes ut til dette. Kommunen bidrar med kontakt til deltakere, ungdomsklubber og andre og Røde Kors stiller med og følger opp de frivillige. Dette vil bidra til at flere opplever å mestre skolehverdagen og at det bidrar til mestring og læring i sosiale og trygge rammer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?