Samarbeidsprosjekt Nøtteknekkeren 2024

Unge og erfarne, amatører og proffe. Nesten hele kulturlivet er med når Nøtteknekkeren settes opp i Lillehammer.

I 2018 satte Lillehammer og Gjøvik Dansesenter opp et 12 minutter langt utdrag av Tchaikovskys Nøtteknekkeren på sin årlige vinterforestilling. Siden da har det ballet på seg. Fem år senere er over 120 personer mellom 6 og 70 år involvert for å vise over en time med dans, musikk og sang fra den legendariske balletten.

– Vi har samlet nesten hele kulturlivet om dette felles prosjektet, og skapt en møteplass på tvers av aldersgrupper og erfaring, forteller daglig leder ved Lillehammer Ballettskole, Marie Nilseng Barben.

Fra den spede begynnelsen på 12 minutter, har danserne (hennes) nå med seg Lillehammer symfoniorkester og et kor bestående av elever fra Lillehammer Kulturskole og den videregående skolen Create, til å framføre den verdenskjente musikken.

Er du med i en forening som ønsker å sette opp en forestilling i lokalmilljøet?

I tillegg til det lokale kulturlivet samarbeider de med Den Norske Opera og Ballett som bidrar med fire unge dansesolister fra Nasjonalballetten Ung.

– Noe av det fine med dette prosjektet er at det involverer så mange unge. For meg har samarbeidet vært det mest spennende med dette prosjektet. Det et kulturelt fellesskap som man ikke opplever så ofte, sier styreleder og andrefiolinist i Lillehammer symfoniorkester, Jens Uwe Korten.

– Jeg tror hovedgrunnen til at vi fikk støtte var at vi har mange barn og unge som får ha det gøy og oppleve et godt fellesskap med motivasjon og inspirasjon, utfordringer og mestringsfølelse, sier Marie Nilseng Barben ved Lillehammer Ballettskole.

Det vil også styrke søknaden dersom flere organisasjoner eller grupper i lokalmiljøet samarbeider om et prosjekt. Beskriv også det frivillige arbeidet som planlegges i tilknytning til aktiviteten.

– Min anbefaling til andre er å tenke samarbeid på tvers av uttrykk og generasjoner. Se hvilke andre aktører i kulturlivet dere kan samarbeide med og om dere kan skape noe nytt, sier Korten i Lillehammer symfoniorkester.

STIFTELSEN OPERA LILLEHAMMER får 230 000 kroner til innøving og gjennomføring av samarbeidsprosjektet Nøtteknekkeren 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?