Sambruk på Tunstuggu, Lesja

GUDBRANDSDALSMUSEA AS får 300000 kroner til å oppgradere Tunstuggu slik at bygget kan fungere både som utstillingslokale og forsamlingslokale

Tunstuggu på Lesja er i dag brukt som forsamlingslokale. Gudbrandalsmusea ønsker å tilrettelegge bygget for utstillinger slik at Tunstuggu i fremtiden bedre kan dekke museets behov samtidig som det fortsatt skal være et viktig møtested for folk på Lesja.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?