Sameiet Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

Sameiet Nannestad og Bjerke løypekjørerlag får 600.000 kroner til innkjøp av ny løypemaskin. Løypekjørerlaget eies av Nannestad Skiklubb og Bjerke IL Ski. De kjører skiløyper i Nannestad, Maura og Nordåsen samt på Nordåsen skistadion. Alt arbeidet gjøres på dugnad.

I tillegg til løypekjøring vedlikeholder de eksisterende løyper, lager nye løyper og drifter nettsiden nordaasen.no som gir info om vær, temperatur, løyper og føreforhold. Alle løypene er åpne for alle. Løypene nede i bygda (Nannestad og Maura) går innom boligområdene. I tillegg går løypene inntil to barneskoler, én videregående skole, én ungdomsskole og mange barnehager med til sammen over 2500 barn og ungdom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?