Sameiet Westye Egebergsgate 4

Sameiet Westye Egebergsgate 4 får 265.000 kroner til lekeapparater.

Lekeapparatene på Akerryggen er fjernet og sanert. Sameiet jobber for å få reetablert lekeplassen, og er i dialog med kommunen om montering dersom de greier å skaffe midler til lekeapparater. Nå bidrar Sparebankstiftelsen DNB med midler til lekeapparater og montering av disse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?