Samfunnsengasjement og demokratiutvikling

HANS NIELSEN HAUGE SENTERET får 250000 kroner til en digital læringsplattform

I 2021 ble 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauge feiret over hele landet med arrangementer, seminar og markeringer. Den 3. juni åpnet det nyrestaurerte museet, med nytt besøkssenter og utstilling i bygningen der Hauge ble født på Rolvsøy i Fredrikstad. I tilknytning til utstillingen vil det nå utvikles en digital læringsplattform til bruk over hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?