Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening får 20.000 kroner til scene. Dette er en frivillig studentforening på Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.

De jobber for å gi studentene på fakultetet, og UiO generelt, et bredt kulturelt og faglig tilbud ved siden av studiene, samt å fremme det sosiale miljøet på tvers av instituttene ved SV-fakultetet. Foreningen har begrensede midler, men har en drøm om å kunne gjøre noe med den lille, gamle scenen i sitt lokale på Blindern. De ønsker å kjøpe sceneelementer for å gjøre scenen dypere og større, og de ønsker å supplere det nåværende lydanlegget med nye høyttalere. Til slutt ønsker de å bygge en liten bod på siden av scenen hvor DJ kan spille musikk, og teknisk utstyr kan oppbevares på en god måte. Dette er i dag den eneste studentpuben på Blindern med eget sceneområde.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?