Samlingsplass i borettslaget

SJÅDAMMEN I BORETTSLAG får 95000 kroner til oppgradering av fotballbane

I Sjådammen borettslag er det stor tilflytting av unge og barnefamilier. De skal nå ruste opp den gamle fotballbanen slik at det igjen blir en møteplass for aktivitet i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?