Samlingsplass ved grusbanen

Grusbanen Vel fikk 150.000 kroner i 2018 til lekeapparater på en samlingsplass for nærmiljøet.

Velforeningen er til for naboer og brukere av grusbanen ved Smerterudammen på Kråkerøy. Her har de skapt en lokal møteplass for alle.

Høsten 2018 var den nye lekeplassen klar, og etter at den kom på plass økte aktivitetsnivået betraktelig, forteller velforeningen. De har også fått på plass en grillplass, og inviterte lokalmiljøet på Halloween-feiring med grillpølser til alle.

Den driftige velforeningen har også tatt initiativ til oppstart av fotballtrening på grusbanen og nå møtes folk i nærmiljøet for å spille fotball en dag i uka.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?