Samlingssted for Brendsrudtoppen vel

BRENDSRUDTOPPEN VEL får 250000 kroner til oppgradering av lekeplass og lekeapparater

Brendsrudtoppen Vel er en velforening for beboere i Brendsrudtoppen og Brendsrudlia i Asker. De gjør mye arbeid for nærmiljøet på dugnad, og får nå støtte til en ny lekeplass på området. Lekeplassen vil også ble et samlingssted for nabolaget med spiseplass og bålplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?