Samlingssted i bygda

Bagn idrettslag – Fossvang forsamlingshus får 350.000 kroner til istandsetting av Fossvang forsamlingshus.

Bagn idrettslag er et breddeidrettslag med 640 medlemmer. Deres største aktiviteter er ski og fotball, men de har også idrettsskole og revygruppe. I desember 2017 tok de over Fossvang Forsamlingshus, og vil nå sette huset i stand. Huset brukes i dag av mange lag og foreninger, blant annet Sør-Aurdal frivilligsentral. De ønsker å utvikle huset slik at det blir til det beste for hele bygda, men det trenger oppgradering og sikring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?