Samlingssted på Håøya

Volden Kystlag får 275.000 kroner til oppgradering av bygning.

Kystlaget jobber for å legge til rette for et bærekraftig friluftsliv i Indre Oslofjord. De arbeider for å bevare naturmiljø og kulturminner og for at kystlandskapet skal preges av minst mulig forurensing, støy, forsøpling og gjengroing. Nå skal laget istandsette et gammelt bygg som skal bli et samlingssted tilgjengelig for allmenheten. Bygget er lokalisert i Tåjebukta på Håøya. Bygningen skal oppgraderes og området rundt ryddes, slik at stedet kan bli til glede for mange besøkende. Her skal det finne sted flere ulike aktiviteter som for eksempel soppkontroll, padlearrangementer og strandryddedager. Det skal også lages læringsopplegg rettet mot skolerelever, hvor tema er kystkultur og friluftsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?