Sammen for inkludering

NORGES BYGDEKVINNELAG får 1800000 kroner til Kvinner ut – Sammen for inkludering

Norges Bygdekvinnelag har 12 000 medlemmer i 427 lokallag over hele Norge. De bruker dette store nettverket til å sette fokus på inkludering. På små steder kan man klare å skape en felles identitet på tvers av kulturell bakgrunn, ved at folk jobber sammen for å skape et godt bygdemiljø. KvinnerUT bidrar til å styrke minoritetskvinners kompetanse og inkludering, og det gir økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?