SAMMEN Lokalsamfunn

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN får 230000 kroner til oppstart av prosjektet SAMMEN

Prosjektet SAMMEN-lokalsamfunn, drevet av SOS Barnebyer, skal gjennom aktiviteter som mobiliserer, engasjerer og bygger kunnskap om betydningen av felleskap og tilhørighet, bidra til at færre barn og unge i kommunen faller utenfor.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?