Sammen om friluftsopplevelser

RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE får 200000 kroner til aktiviteter i friluft

Foreningen ble stiftet i 1993 og har som et av sine formål å spre kunnskap om øyesykdommen retinitis pigmentosa, som er den hyppigste arvelige årsaken til at unge mennesker i Norge mister synet. Nå skal foreningen, i samarbeid med Tyrilistiftelsen, gjennomføre samlinger med ulike aktiviteter i friluft. Gjennom aktiviteter og opplevelser i naturen skal ledsagere fra Tyrilistiftelsen og deltagere fra foreningen få minnerike opplevelser og følelse av mestringsglede.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?