Samskaping av en aktiv flerbruksstasjon

KRAGERØ FRIVILLIG SENTRAL får 300000 kroner til utstyr og koordinering av unges medvirkning

Kragerø Frivilligsentral skaper møteplasser mellom mennesker, gjennom en-til-en kontakt, handlehjelp, telefonvenn, bruktbutikk, språktrening, matlevering og arbeidspraksis både for unge og voksne. Frivilligsentralen har sammen med flere andre lokale samarbeidspartnere bygget opp aktivitet på Kragerø Stasjon. De ønsker å bygge opp medvirkningskompetanse blant unge i lokalsamfunnet og styrke unges stemme slik at de kan være med i samskaping rundt aktivitetene på møteplassen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?