Samskaping av Sofienbergprosjektet

MAKERS’ HUB VOLUNTEER fikk 972 000 kroner til bygge- og samskapingsprosjekt i 2024

Spireverket får midler til å samarbeide med Sofienbergprosjektet om å utvikle Sofienberg kirke til et livssynsåpent kulturhus, skapt for og av barn og unge. Gjennom å benytte sitt arbeidstreningsprogram innen design, arkitektur og håndverk, legges det til rette for en samskapende prosess. Ungdom vil her bli aktivt involvert både i design og gjennomføring hvor målet er å gjøre parken og kirkebygget tilgjengelig og attraktivt for lokalmiljøet. MAKERS’ HUB VOLUNTEER har fått tildelt 972 000 kr til bygge- og samskapingsprosjekt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?