Samtidskunst

ASTRUP FEARNLEY MUSEET AS får 165000 kroner til prosjektstilling

Plot/Oslo er en kunstklubb for unge mellom 15-25 år som er interessert i samtidskunst, og er basert på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet. Klubben arrangerer bl.a. omvisninger, workshops, foredrag, kunstnermøter og kinovisninger. Per nå drives alt av et eget ungdomsråd som samarbeider med de tre institusjonene, men for å gjøre koordineringen lettere er det behov for å etablere en egen prosjektstilling. Dette kommer til å sikre kompetansehevende tiltak for tilbudet og opprettholde en bærekraftig utvikling i klubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?