Sandbakken ATV Laug

Sandbakken ATV Laug får 30000 kroner til sporsettere og vogn for å strø sand. Tre ildsjeler ønsker å bidra i nærmiljøet med enkle og samfunnsnyttige oppgaver. Hver vinter brøyter de skøytebaner for primært barn og unge, blant annet på Sandbakken skole. Alt arbeid gjøres på dugnad. De ønsker å gjøre mer for lokalsamfunnet og har lyst til å kjøre skispor og å strø sand etter behov.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?