Sandefjord Frivilligsentral

Sandefjord Frivilligsentral får 100.000 kroner til sportsutstyr og oppbevaringssystem.

Gavemottaker ønsker å bidra til å bedre folks livssituasjon gjennom frivillig innsats. Derfor ønsker de å starte en utlånssentral med sportsutstyr for unge mellom 19 og 30 år. En undersøkelse viser at det per i dag ikke finnes et slikt tilbud til denne målgruppa. Det er mange nyankomne flyktninger som ikke har mulighet til å ta del i sosiale aktiviteter, fordi de mangler ressurser. Frivilligsentralen ønsker å koble enkeltpersoner sammen med kvalifiserte frivillige for å bistå i relasjonsbygging, gjerne inn i forskjellige lag og foreninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?