Sandvolleyballbaner i Porsgrunn

Til bygging av to sandvolleyballbaner Porsgrunn bevilger Sparebankforeningen 300.000 kroner.

Pors Idrettsforening fyller 100 år i mai 2005. Foreningen har hatt kontinuerlig drift innenfor fotball, turn, bandy, ski, håndball, boksing og dameforening i alle disse årene.

Pors Idrettsforening eier og drifter sine anlegg selv i Porsgrunn Kommune, noe som fordrer en stor grad av dugnadsarbeid.

For å knytte til seg all ungdom, også ungdom som ikke nødvendigvis er organisert gjennom idretten har de bestemt seg for å bygge to sandvolleyballbaner som kan benyttes av alle. Ved å bygge to baner kan de benyttes til flere idretter og det kan også arrangeres turneringer.

Til dette formålet bevilger Sparebankforeningen 300.000 kroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?