Sandvolleyballbaner på Østlandet

Norsk Volleyballforbund fikk tildelt 4 millioner kroner i  2010 til sandvolleyballbaner på Østlandet.

Sandvolleyballbaner på Voldsløkka i Oslo.

Prosjektet “1000 baner” er rettet mot lokale miljøer der de ønsker å initiere samarbeidstiltak med kommuner, skoler og klubber. De sikter seg hovedsaklig inn mot barn og ungdom, men ønsker samtidig at prosjektet skal komme alle interesserte til gode.

Forbundet vil hjelpe eksisterende volleyballmiljøer til videreutvikling, men også være med på å skape nye miljøer. Samtidig ønsker de ikke minst å legge forholdene til rette for økt omfang av uorganisert aktivitet.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?