Sangbok for skolen

Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold fikk 2.500.000 kroner i 2007 til utvikling av en sangbok til bruk i skolen.

Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold har i samarbeid med Musikk i skolen tatt initiativ til å skape en ny, norsk sangantologi (sangbok kalt “Sang i Norge”) til bruk i skolen. Prosjektet er ikke-kommersielt, båret av et felles ønske om å gjenreise sangen som et kulturfundament i skole og samfunn, og som del av utviklingen av en nasjonal minnepolitikk.

Boken, bestående av ca 450 sanger, skal være klar ved skolestart høsten 2008. Prosjektet har gjennom presse og internett invitert alle landets lærere og andre interesserte til å melde inn hvilke sanger de mener bør være med i en slik antologi. Til nå er det kommet inn ca 400 forslag.

Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med kr 2.500.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?