Sanitæranlegg i Skoklefald idrettspark

Oksval Vel får 400.000 kroner til sanitæranlegg.

Skoklefald idrettspark er en frivillig organisasjon driftet av fire velforeninger på Nordre Nesodden. De har et friluftsområde på 12,5 mål i nærområdet. Området er et samlingssted for små og store og en drivende kraft i lokalmiljøet. i løpet av de siste årene har de bygget et aktivitetsområde i idrettsparken. De har blant annet etablert grillplass og lekeplass for de minste. Det arrangeres idrettsleker, bursdagsfeiringer og mye mer. Med sanitæranlegg legges det til rette for økt aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?