Sanitæranlegg på Stuevika

Oslofjordens Friluftsråd (OF) får 600.000 kroner til sanitærbygg med toalett og dusj.

Friluftsrådet ble stiftet i 1933 og jobber for at allmennheten skal ha tilgang og mulighet til å bruke Oslofjorden og strendene rundt. Formålet er vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden, sikring av friområder, forvaltning og drift av områder for friluftsliv, samt informasjons- og holdningsskapende arbeid. De jobber også mye med tilrettelegging av kyststier og kystledhytter, natur- og friluftsveilledning, og er sekretariat og bidragsyter til Skjærgårdstjenesten. Stuevika på Søndre Sandøy i Hvaler kommune er et viktig friluftslivsområde hele året. Det går en kyststi gjennom området, som benyttes av både gående og syklende. I tillegg er området egnet til lek, padling, bading og telting. Et nytt sanitæranlegg vil bidra til å bedre kvaliteten på friluftsområdet, til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?