Sans, grav, bygg og lek i Iladalen

ILADALENS VENNER fikk 400 000 kroner til faste installasjoner fase 1, workshop og lønn LARK i 2024

Prosjektet “Sans, grav, bygg og lek” i Iladalen skal utvikle og bygge en annerledes naturlekeplass, der barn i bydelen kan utforske fri, spontan lek med naturlige materialer som jord, sand, stein, vegetasjon og vann. Dette initiativet er ment som et testområde for metoder for medvirkning med barn, og erfaringene fra prosjektet skal deles med andre fagområder som jobber med å utvikle lekeplasser. Iladalens venner har fått tildelt 400 000 kroner til faste installasjoner i fase 1, samt workshop og lønn til landskapsarkitekter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?