Sansesti ved Hurdalssjøen

Hurdal syn- og mestringssenter får 670.000 kroner til opparbeidelse av en sansesti.

Hurdal syn- og mestringssenter er et nasjonalt rehabiliteringssenter for blinde og svaksynte fra hele Østlandsområdet. Her lærer de som har mistet synet og bruke hjelpemidler og får psykisk oppbacking til å takle hverdagens mange utfordringer.

Mennesker med nedsatt syn tar i større grad de andre sansene i bruk. En sansesti er nå under utvikling, og den skal inneholde sanseopplevelser som blant annet innebærer det å føle på ting fra naturen, taktil kunst fra naturen, lukt, lyder og smak. Målgruppen er senterets egne brukere, men også lokalbefolkningen og andre som skal kunne få et innblikk i hvordan det er å ha nedsatt syn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?