Satsing på barn og unge ved Seljord bibliotek

SELJORD KOMMUNE fikk 200 000 kroner til soneskapende møbler i 2024

Seljord kommune ønsker at biblioteket skal fortsette å være en inkluderende møteplass. De ser behovet for å dele inn lokalene i ulike sosiale og stille soner. De tenker spesielt på ungdommer og deres behov, i oppgraderingen av biblioteket. Seljord kommune har fått tildelt 200 000 kr til soneskapende møbler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?