Satsing på regionkorps på Østlandet

NORGES MUSIKKORPS FORBUND – ØST fikk 1 500 000 kroner til produksjoner for og med RØST 2024-2026 i 2024

Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst) er interesseorganisasjon for medlemskorpsene i Oslo og Viken med 17 000 medlemmer fordelt på 373 medlemskorps. Regionkorpset RØST representerer rundt 60 musikanter i alderen 14 – 19 år og regionkorpset skal nå samarbeide med Det Norske Blåseensemble, Norges Musikkhøyskole og HMK Garden. Musikantene i RØST vil også være forbilder for unge musikanter i lokale skolekorps.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?