Satsing på unge utøvere

Valdres sommersymfoni får støtte til de treårige prosjektene «Instrumenter i fokus» og «Unge utøvere».

(Foto: Tom Henning Bratlie/Valdres Sommersymfoni).

Satsingene er initiert av Dextra Musica, som er Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap, og koordineres av Valdres Sommersymfoni på vegne av et bredt musikkfelt.

«Instrumenter i fokus» er et nasjonalt prosjekt, som handler om å jobbe for økt rekruttering innen instrumentene obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel. Disse instrumentgruppene har gjennom flere år hatt en synkende antall utøvere, og det er få som kommer så langt at de starter på høyere utdanning.

Valdres sommersymfoni skal,  i samarbeid med alle landets kulturskoler, profesjonelle orkestre, musikkorganisasjoner og høyere musikkutdanningsinstitusjoner, være en inspirator og en igangsetter av tiltak som kan endre dette bildet. I avtalen ligger også en pott med stimuleringsmidler som Valdres sommersymfoni skal dele ut til gode prosjekter rundt om i landet.

Prosjektet «Unge utøvere» handler om å legge til rette slik at de unge som deltar på våre kurs kan få et optimalt tilbud tilpasset den enkelte sitt nivå. Alle elever skal få daglig individuell undervisning med våre nøye utvalgte lærere. I tillegg vil samtlige ha mulighet til å øve med akkompagnatør og å spille på en av våre konserter. Prosjektet handler i store trekk om å se den enkelte elev og lage et undervisningopplegg tilpasset denne.

 

 

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?