Satsning på nye skuespillertalenter

Nationaltheatret fikk 4,5 millioner kroner i 2019 til talentsatsingen NyeNational.

Nationaltheatret lanserer satsingen NyeNational. Ordningen gir en utvalgt gruppe nye skuespillere muligheten til å videreutvikle sitt talent over tid innenfor institusjonen.

Ordningen går over tre år og vil innebære at inntil sju talenter årlig ansettes som skuespillere i hundre prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. Deltakerne kan være i ordningen i ett til to år og vil utgjøre et eget ensemble med faste møtepunkt. Det vil skreddersys et opplegg for dem med både interne og eksterne bidragsytere.

Les mer om satsingen her

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?