Satsning på unge musikere i Viken

ÅS KOMMUNE får 300000 kroner til talentprogram i 2024

UngMusikk ble etablert i 2013, og er nå et samarbeid mellom 36 kommuner i Viken, fylkeskommunen og Norges musikkhøgskole (NMH). De bidrar til et helhetlig opplæringsløp i musikk der skolene på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå samarbeider om elevene fra bred rekruttering til spesialisering og ferdige studier innenfor alle sjangere og fagretninger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?