Sauherad Historielag

Sauherad Historielag får 100000 kroner til informasjonsskilt. Laget ønsker å synliggjøre og formidle historien om Gamlegata på Gvarv. Medlemmene gjør en solid dugnadsinnsats. Det skal settes opp to informasjonstavler, monteres skilt på hvert enkelt hus og i tillegg lages en brosjyre med historikk. Lokalskolene skal være med i prosessen, slik at materialet utformes til å passe elevenes bruk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?