Scene for kreativ utfoldelse på Hønefoss

100.000 kroner er bevilget stiftelsen Positiv Oppvekst for å utvide tilbudet til barn og unge med en scene for kreativ utfoldelse.

Stiftelsen Positiv Oppvekst har som formål å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. I sine lokaler på Hønefoss driver de ungdomsklubb og klubb for psykisk utviklingshemmede.

De ønsker å utvide sitt tilbud til barn og unge med en scene for kreativ utfoldelse, med konserter, stand-up, visning av filer med mer. Sparebankstiftelsen bevilger 100.000 kroner til bygging av scenen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?