Scene på Kirkeheia

Amfigruppen på Kirkeheia får 180.000 kroner til overbygg av scenen/amfiet.

Våren 2009 ga Sparebankstiftelsen DNB 200.000 kroner til stiftelsen Ibsenania til oppføring av amfi og scene på Kirkeheia i Grimstad. Dette blir en kulturell samlingsplass i Grimstad. For at scenen/amfiet skal kunne benyttes uansett vær og vind ønsker de seg et telt/overbygg til scenen/amfiet. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?