Scenemøbel på Bogerud Torg

ET LEVENDE BOGERUD fikk 450 000 kroner til scenemøbel, medvirkning og markedsføring i 2024

Beboerforeningen “Et levende Bogerud” skal gjøre det triste torget sitt til en koselig møteplass for lek, aktivitet, kultur og sosiale sammenkomster. Mange barn og ungdommer bruker torget som møteplass i mangel av andre steder å være. Beboerforeningen har et mål om at barn og unge deltar i lokalmiljøet sitt og får være med å påvirke hvordan det utvikler seg. Mer konkret skal de involveres i å bygge et scenemøbel til torget med sitteplasser og belysning. En permanent scene vil ikke bare gi et etterlengtet hengested, men også gjøre det enklere å arrangere ulike aktiviteter. Et Levende Bogerud har fått tildelt 450 000 kroner til å bygge scenemøbel og til å involvere lokalmiljøet i arbeidet gjennom medvirkningsarrangementer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?