Sceneutstyr

Teaterverkstedet i Ås får 220.000 kroner til lys-, lyd- og sceneutstyr.

Teaterverkstedet i Ås er et aktivitets- og undervisningstilbud for omtrent 50 barn og unge i alderen 9 – 20 år. Tilbudet er delt inn i tre hovedgrupperinger: Teaterlek, barneteater og ungdomsteater. I mange år har teateraktiviteten i Ås vært drevet under vanskelige praktiske forhold, ettersom de ikke har hatt egnede lokaler og utstyr. Fra høsten 2016 har de imidlertid fått overta et romslig rom med stor takhøyde i den 103 år gamle bygningen som tidligere var Åsgård skole i Ås sentrum. Her vil de kjøpe inn scenetekstiler, opphengs- og lysutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?