Seilernes ryddeaksjoner

Norges Seilforbund får 500.000 kroner til miljøekspedisjon og utvikling av app for registrering av søppelplukking.

Aktiv bruk er det beste middelet for bevaring, og norske seilere besøker ofte steder som andre ikke naturlig kommer frem til. Seilere representerer med andre ord en ryddekraft av dimensjoner. Norske seilere kan rydde den ytterste nøgne ø, samtidig som de får en opplevelse de kan leve lenge på og opparbeider seg et mer bevisst forhold til hvordan avfall skal håndteres.

NSF ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til en renere og mer bærekraftig hav, og de er overbevist om at de kan gjøre en forskjell. De vil vinteren og våren 2015 og 2016 gjennomføre en kampanje i sine medlemsforeninger med miljøekspedisjoner og ryddeaksjoner for jolleseilere. De vil også utvikle en app for registrering av søppelplukking.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?